Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης που παραχωρεί τα δεδομένα και την διαχείριση των υδάτων στην ΕΥΔΑΠ έγινε στις 19 Μαρτίου του 2012,
χωρίς να συζητηθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πράγμα που ο Θανάσης Πετράκος (τότε περιφερειακός σύμβουλος και σήμερα βουλευτής Συριζα της Μεσσηνίας) χαρακτήρισε πραξικόπημα, και δημοσίευσε την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας :...


Για μια ακόμη φορά ο κ. Τατούλης κατάργησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη Δημοκρατία. Υπέγραψε τη Δευτέρα 19 Μαρτίου προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. χωρίς να έρθει η προγραμματική σύμβαση και να συζητηθεί το περιεχόμενό της στο Π.Σ., όπως είχε υποχρέωση η ηγεσία της Περιφέρειας.

Ολοκλήρωσε με αυτό τον τρόπο το «πραξικόπημά» του και χωρίς να γνωρίζει το Π.Σ. εκχώρησε τα δεδομένα και τη διαχείριση των υδάτων στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Για το περιεχόμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης έχουμε τοποθετηθεί δημόσια από τις 17/1/2012 και την έχουμε χαρακτηρίσει «λεόντια» υπέρ της ΕΥΔΑΠ.

Ανεξάρτητα όμως από την ουσία και τη δική μας ριζική αντίθεση με την απόφασή του ο κ. Τατούλης να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, χωρίς να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο, ευτελίζει πλήρως το θεσμό.

Η ευθύνη γι’ αυτή την αντιδημοκρατικότατη αυτή εξέλιξη βαρύνει συνολικά την Εκτελεστική Επιτροπή αλλά και όλους τους συμβούλους της πλειοψηφίας.

Καλούμε τις παρατάξεις της μειοψηφίας, αλλά και όλα τα μέλη του Π.Σ. να πάρουν θέση. Πρέπει επιτέλους να μπει φρένο στη συνεχή απαξίωση και τον ευτελισμό του Π.Σ., που το αποκορύφωμά τους με την υπογραφή της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η ουσιαστική κατάργηση της Δημοκρατίας και του Π.Σ.

20/3/2012

Ο επικεφαλής του συνδυασμού

«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Λίγες μέρες μετά δημοσίευσε και την διαφωνία του επί της ουσίας της σύμβασης, χαρακτηρίζοντας τη ΛΕΟΝΤΕΙΑ υπέρ της ΕΥΔΑΠ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ : ΛΕΟΝΤΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ


Τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε να αναλάβει τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Πελοποννήσου αναφέρει στην επερώτηση που κατέθεσε για να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της “Αγωνιστικής Συνεργασίας” Θανάσης Πετράκος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,

Πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι τη Δευτέρα 19 Μαρτίου ο κ. Περιφερειάρχης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., χωρίς η εν λόγω σύμβαση να έχει συζητηθεί στο Π.Σ., όπως επιβάλλει η δημοκρατική δεοντολογία και η νομιμότητα.

Υπογράψατε μια προγραμματική σύμβαση για τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο που είναι το νερό, χωρίς να γνωρίζουν τα μέλη του Π.Σ. το ακριβές περιεχόμενο της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι ετεροβαρής για τα συμφέροντα της Περιφέρειας και των πολιτών της. Διότι:

1) Δεν μπορεί τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Πελοποννήσου να την αναλάβει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., διότι δεν έχει γνώσεις ούτε για τα υπόγεια νερά ούτε για την άρδευση. Μόνο για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχει εμπειρία.

2) Διότι με βάση το Μεσοπρόθεσμο η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ήδη είναι στο Χρηματιστήριο, σε λίγο θα πωληθεί πιθανόν σε εταιρείες γαλλικών συμφερόντων. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου να εκχωρήσει τον πιο σημαντικό φυσικό πόρο, ένα δημόσιο αγαθό που είναι τα νερά σε μια ιδιωτική εταιρεία.

3) Δεν μπορεί να εκχωρούνται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα πάντα χωρίς να υπάρχουν τα σχέδια διαχείρισης απ’ τα οποία να προκύπτουν οι ανάγκες. Αυτό λέγεται πλήρης αγνωστικισμός.

4) Σήμερα υπάρχει το master plan ΙΓΜΕ - Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να στηριχθεί στο συγκεκριμένο και εγκεκριμένο master plan και με βάση αυτό να καθοριστούν ποιες είναι οι ανάγκες της.

5) Η σύμβαση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν καλύπτει τα προβλήματα των πολιτών της Πελοποννήσου, διότι:

i) Σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετίζεται με την άρδευση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Γιατί; Δεν θεωρεί ότι είναι σημαντικό αυτό ο κ. Τατούλης και συνολικά η πλειοψηφία;

ii) Από πού προκύπτει η εμπειρία της ΕΥΔΑΠ σε μελέτες υδροφόρου ορίζοντα και ότι σχετίζεται με αυτούς; Είναι γνωστό ότι για τον υδροφόρο ορίζοντα γνωρίζει το ΙΓΜΕ.

iii) Δεν γίνεται πιο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης τώρα, αλλά αναφέρει ότι το ακριβές αντικείμενο θα γίνεται με νέες προγραμματικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και γι’ αυτά που δεν γνωρίζει όπως είναι τα υπόγεια ύδατα και η άρδευση θα αποφασίζει ουσιαστικά αυτή.

6) Η εν λόγω σύμβαση είναι «λεόντια» υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. διότι όπως αναφέρει η σύμβαση:

α) Η Περιφέρεια εκχωρεί σε μια επιτροπή που μπορεί να ελέγχει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τα δεδομένα του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό. Δηλαδή στην ουσία παραιτείται η Περιφέρεια των δικαιωμάτων της και τα εκχωρεί όλα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

β) Στο άρθρο 9 αναφέρει τα πρωτοφανή ότι:

i) Απαγορεύεται να δημοσιεύεται οτιδήποτε αν δεν το εγκρίνει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.!!!

ii) Τα δεδομένα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της σύμβασης θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή μιας ιδιωτικής επιχείρησης!!! Από πού αντλεί το δικαίωμα η όποια πλειοψηφία του Π.Σ. να υπογράφει κάτι τέτοιο, όταν κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια και όχι η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.;

iii) Στην τελευταία πρόταση ρητά ορίζεται ότι: «Τα αποτελέσματα των εισηγήσεων, μελετών και απόψεων που εκφράζονται από την Περιφέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των προγραμματικών συμβάσεων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο δράσης για την «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», η οποία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να αποφασίζει κυρίαρχα για κάθε αρμοδιότητα που εκ του νόμου διαθέτει»!!!

Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Απ’ όλα αυτά προκύπτει ότι όλο το μνημόνιο είναι διάτρητο και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κ. Περιφερειάρχης και η πλειοψηφία να υπογράψουν μια «λεόντια» συμφωνία υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Το νερό είναι φυσικός πόρος και δημόσιο αγαθό και δεν έχει κανένα δικαίωμα καμία πλειοψηφία να εκχωρεί τα δεδομένα αυτού του τόσο σημαντικού φυσικού πόρου σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους σας ερωτούμε:

1) Γιατί προχωρήσατε στην υπογραφή της σύμβασης χωρίς να φέρετε το θέμα να συζητηθεί το περιεχόμενό της στο Π.Σ. όπως επιβάλλει η στοιχειώδης δημοκρατική δεοντολογία, αλλά και η νομιμότητα;

2) Το περιεχόμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι αυτό που μας είχε δοθεί ως σχέδιο; Και αν ναι, με ποιο δικαίωμα προχωρήσατε και υπογράψατε μια τέτοια «λεόντια» συμφωνία υπέρ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.;

22/3/2012

Ο επικεφαλής του συνδυασμού

«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έτσι χάθηκε ο Καπετάν Πελοπίδας....

Πιτσιωτά:Ένα από τα δέκα ορεινά χωριά του Δήμου Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού του νομού Φθιώτιδος, χτισμένο σε μια ρεματιά, πλούσιο σε νερά,με τις βουνοπλαγιές κατάφυτες από βελανιδιές και έλατα.    Στα εξήντα σπίτια προπολεμικά κατοικούσαν 300 άτομα με 50 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο                                                                                                  Και να μια μέρα χτυπά η καμπάνα πιο ζωηρά. Έχομε πόλεμο, επιστράτευση.                                         Αρκετοί στρατεύσιμοι πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο και όλοι γύρισαν πίσω στο χωριό. Έχουμε κατοχή. Μα στο χωριό μας μόνο μια φορά πέρασε ένας λόχος Ιταλών και μετά όταν φούντωσε το αντάρτικο είχαμε ελεύθερη Ελλάδα. Ο Άρης Βελουχιώτης μετά την πρώτη του εμφάνιση στις 7 Ιούνη 1942 στη Δομνίστα συνεχίζει τις εμφανίσεις του από χωριό σε χωριό σε όλη την περιτυμφρήστεια περιοχή.
Θυμάμαι τότε ένα απόγευμα που με το χτύπημα της καμπάνας μαζευτήκαμε στο προαύλιο του Σχολείου όπου μας μίλησε ο Άρης. “Είμαστε μ…

Σάββας Κωφίδης: «Στη μάχη με τα τέρατα του κρατικού μηχανισμού, με τα τέρατα του φασισμού βγήκα νικητής, δεν έγινα ο ίδιος τέρας»

Μια διαφορετική συνέντευξη, με έναν από τους σημαντικότερους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχει ριζωθεί στις ψυχές και στις καρδιές εγχώριων φιλάθλων, κι όχι μόνο…  Ο Σάββας Κωφίδης, μεταξύ άλλων, μιλά για την αγαπημένη του μεταλλική σκηνή, τον πολιτισμό,αλλά και για τα καλά και τα… άρρωστα του ποδοσφαίρου… Επιπρόσθετα, συνθέτει και… κατεβάζει «ενδεκάδες» στο πιο ονειρικό παιχνίδι… Όλοι στις θέσεις σας, αρχίζει το «ματς»! -Σάββα, είσαι διαχρονικά μία από τις πιο… βαριές φανέλες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την πολυετή και σπουδαία επαγγελματική σου πορεία / καριέρα, ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, τι σε κάνει υπερήφανο και τι αντίστροφα σε απογοητεύει από το «βασιλιά» των σπορ, στη χώρα μας και παγκοσμίως; Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, που προσφέρει έντονα συναισθήματα, τα οποία δύσκολα συναντάς σε άλλα αθλήματα. Η κοινωνικότητα και ο πολιτισμός που πηγάζει μέσα από το ποδόσφαιρο είναι πράγματα για τα οποία μπορεί να νοιώθω περήφανος, αλλά για τον μικροαστισμό κ…

Κωστουλάκης Κωνσταντίνος (Λευκός Αρκάδιος)

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (1905-1983)
Ο Αρκάδιος Λευκός (πραγματικό όνομα Κωνσταντίνος Κωστουλάκης) γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος και στη συνέχεια ως δημόσιος υπάλληλος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη και τέλος στην Αθήνα, όπου έζησε ως το θάνατό του.
Την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στη λογοτεχνία πραγματοποίησε το 1932 με τη δημοσίευση σε συνέχειες στο περιοδικό Νέα Εστία της νουβέλας "Σε πόλεμο με τον εαυτό μου", η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους κριτικούς.
Ακολούθησε η έκδοση του μυθιστορήματος Κρίσις… στη Θεσσαλονίκη (1934) και τρία ακόμη μυθιστορήματα με μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσά τους, ως το 1971 οπότε τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το έργο του "Συλλογή από μαχαίρια", βράβευση η οποία προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του.

Στο χώρο των λογοτεχνικών περιοδικών της εποχής οι εμφανίσεις του Λευκού σπανίζουν - κάποιες δημοσ…