Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Ντίνος Παπαντωνίου: Οι φωτογραφίες δείχνουν, την πλήρη εγκατάλειψη και φροντίδα από την κουρασμένη δημοτική ηγεσία της γενέθλιας γης μου.

 Οι φωτογραφίες δείχνουν, την πλήρη εγκατάλειψη και φροντίδα από την κουρασμένη δημοτική ηγεσία ...