Κ ά β ο ς: Κάποιος χτύπησε την πόρτα μα ήταν...Η οδύσσεια μια...

Η οδύσσεια μιας ξεριζωμένηςπερισσότερα .......... 
Δηλώνει αισιόδοξη.......Αθόρυβα η Ντόρα, είναι συνεχώς σε περιοδείες!! Τρώει χιλιόμετρα με το κουτάλι, τραγουδά Μητροπανοκαι διανυκτερεύει σε μια στοίβα καλαμιές,για να μην χάνει χρόνο,αλλά και να είναι φιλική με το περιβάλλον του κάμπου!