Ιστορίες σκληρού rock...σε ρυθμό"τσατσά"!!

Κ ά β ο ς: Ιστορίες σκληρού rock...σε ρυθμό"τσατσά"!!: ΔΟΛια  ΑΝΑ/ ΚΑΤΑ  (δια...των εκλογών)ΝΟΜΗ της εξουσίας.Μετατόπιση της πολιτικής ατζέντας,με μεθόδους επικοινωνιακών διαθλάσεων… Ανανέωση...