Κ ά β ο ς: Α,ρε Στέλιο...ΔΕΝ ΣΕ ΛΈΓΑΝ ΜΕΡΚΕΛ.Ο... ΝΑ ΞΑΝΆ- Ή...

Κ ά β ο ς: Α,ρε Στέλιο...ΔΕΝ ΣΕ ΛΈΓΑΝ ΜΕΡΚΕΛ.Ο... ΝΑ ΞΑΝΆ- Ή...: Ο ΕΧΩΝ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ  ΣΧΈΣΗ  ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ 'Η ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ  ΤΟΥ ΌΛΟΥ 'Η ΜΈΡΟΥΣ ΤΟΥ  ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝ-ΕΤΑΊΡΑΣ  ΜΕΡΚΕΛ-ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΑΘΈΛΗΤΑ- ΣΥΝΙ...