Οι σταυροί των υποψηφίων στην Κορινθία...

                                                   ΚΚΕ
                              Ακαρέπη-Αρμενακα ειρήνη 1.016
                                    Τσαρμπού Ευφροσύνη 530
                                       Νανόπουλου Κυριακή 525
                                       Μπράβος Ηλίας 508
                                     Καρακάσης Μιχαήλ 508
                                      Μενελαου Μενέλαος 406