ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (Ε.Π.Ε.Κ.), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1998 και σύμφωνα με το καταστατικό της έχει τους εξής σκοπούς:
Την αναζήτηση, τον εντοπισμό την ανακάλυψη, τη μελέτη, την έρευνα, τη διαφύλαξη, την ανάδειξη, την προβολή και την προστασία των οικολογικών και περιβαλλοντικών αξιών και πόρων, της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, των λαϊκών παραδόσεων, της ποιότητας ζωής και των αρχαιοτήτων στην Κορινθία και σε όλη τη χώρα.
Την εκπαίδευση και την ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήματα αυτά.
Την παρέμβαση υπέρ των ζητημάτων αυτών με κάθε νόμιμο μέσο.

Η Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας συνεχίζει το έργο του σωματείου Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης ν. Κορινθίας που λετούργησε από το 1993 ως το 1998. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην Ε.Π.Ε.Κ είναι εκπαιδευτικοί και γεωτεχνικοί.

Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει ξεκινούν από το 1992.
Λειτουργία του άτυπου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυμφαλίας από το 1992 ως το 1997, όπου φιλοξενήθηκαν μαθητές αλλά και ενήλικες από την Κορινθία και άλλα μέρη της Ελλάδας και ανέπτυξαν δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Μελέτη των φυσικών, των ιστορικών και των κοινωνικών χαρακτηριστικών της Στυμφαλίας και του Φενεού και υποβολή προτάσεων για την προστασία και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών αυτών περιοχών. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις αξιοποιήθηκαν για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το πρόγραμμα LEADER 2, και για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον Ε.Π.ΠΕΡ. του 3ου Κ.Π.Σ.
Μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος του Αρχαίου Λιμανιού Λεχαίου στην Κόρινθο και υποβολή προτάσεων για την κήρυξή του σε αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο, που έχει ήδη δρομολογηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «ευρωπαική περιβαλλοντική πολιτική-περιβαλλοντικές οργανώσεις-τοπική αυτοδιοίκηση» που οργανώθηκε το 1996 σε πανελλαδικό επίπεδο από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και υλοποιήθηκε στην Στυμφαλία και το Φενεό με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, των Αναπτυξιακών Συνδέσμων Στυμφαλίας και Φενεού, της Τ.Ε.Δ.Κ. Κορινθίας και της Ε.Π.Ε.Κ.
Έκδοση έντυπου υλικού για τη Στυμφαλία, το Φενεό και το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου (αφίσες και φυλλάδια).
«Γιορτή των πουλιών στη Στυμφαλία» από το 1995 ως το 2001, εκδήλωση της Birdlife International που συντονίζει σε πανελλαδικό επίπεδο η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Παρακολούθηση της κατάστασης των υγροτόπων, των πουλιών και όλων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά του νομού σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Παραλαβή και αποστολή στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγριων Ζώων της Αίγινας τραυματισμένων άγριων πουλιών.
Διεξαγωγή της εκδήλωσης καθαρισμού των ακτών CLEAN-UP DAY σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας Κορινθίας, που συντονίζει σε όλη τη Μεσόγειο η Legambiente. 1994-2004 · Διεξαγωγή ποδηλατικού περίπατου από την Κόρινθο ως το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου το 1994-5.
Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΝΕΟΛΑΙΑ-ΔΡΑΣΗ 2-ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» από το 2001 ως το 2002, στα πλαίσια του οποίου ήδη φιλοξενήθηκαν αλλοδαποί νέοι από την Ε.Ε. και εργάστηκαν για την μελέτη και την ανάδειξη του φυσικού ιστορικού χώρου Ακροκόρινθος-Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου-Δίολκος-Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών. Το πρόγραμμα αυτό συντόνισε το Κέντρο Πληροφόρησης ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ και στήριξε οικονομικά ο Δήμος Κορινθίων.
Υλοποίηση του σχεδίου «ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 2003» του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΤΕΡΠΣ «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη» για τη φυσικη κληρονομιά των αρχαιοτήτων της Κορίνθου (χλωρίδα-πανίδα)
Συνδιοργάνωση με τον Ελλην. Ορειβατικό Σύνδεσμο Κορίνθου, της 5ης πανελλήνιας συνάντησης ορειβατών και οικολόγων στις 29-30-31 Αυγ. 2003 στο Φενεό Κορινθίας
Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε «θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος – στελέχη οργάνωσης προγραμάτων ανακύκλωσης- ευαισθητοποίησης κοινού» του ΚΕΚ ΑMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ για την πρακτική των καταρτιζομένων 2004.
Έγκριση της πρότασής μας στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την χρηματοδότηση από τα προγράμματα ΕΤΕΡΠΣ του σχεδίου μας « Τα ψάρια της Στυμφαλίας» για τα έτη 2004-5.
Δράση δικτύωσης σχολείων στα πλαίσια του σχεδίου «Ανάκτηση, ανακύκλωση, εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, νέες δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας για τσιγγάνους», συντονίζει στο σύνολό του ο Δήμος Κορινθίων.
«Πολιτιστικές διαδρομές νερού» Συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση στοιχείων πολιτισμικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στο νερό (εικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, ποίηση, πεζογραφία, αρχιτεκτονική, ιστορία, μουσική, οικολογία, τοπίο). Υποστήριξη στη συγκέντρωση όλων των προσφάτων δεδομένων, για τη διαχείριση νερού (μελέτες, χάρτες, προτάσεις διαχείρισης κλπ).