ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΙΑΤΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ.

                     Από την παρέμβαση στο Κιάτο
από την παρέμβαση στην Κόρινθο