Ο Γιώργος Τσόγκας τα "χώνει" σε κυβερνώσα αριστερά και λοιπούς εγχώριους καί ευρωπαικούς λακέδες

 Τους προβληματισμούς του για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η συνάντηση- συνεδρίαση της Περιφερειακής Οργάνωσης Πελοποννήσου της ΔΗΜΑΡ, διατυπώνει σε επιστολή του ο Γ.Τσόγκας. Συγκεκριμένα αναφέρει:
΄΄ Συν/φοι, αρχικά νά γνωστοποιήσω σέ όλους ότι δέν παραβρέθηκα στήν συνάντηση τής Δευτέρας, γιατί έκανα λάθος τήν ημέρα (συμβαίνει καί στίς καλύτερες οικογένειες).

Σημερα έλαβα τήν ενημέρωση τού γραμματέα μας καί μέ προβλημάτισε, υπό τήν εξής έννοια:Εχω τήν εντύπωση ότι η συνάντηση κινήθηκε σέ πλαίσιο αναντίστοιχο μέ τήν πραγματικότητα, αφού από τήν πρόσκληση πού προηγήθηκε, πρώτο θέμα ήταν οι πολιτικές εξελίξεις, οπότε τό αμείλικτπο ερώτημα πού εξ αντικειμένου προκύπτει είναι:
Η Περιφερειακή Οργάνωση Πελοποννήσου τής Δημοκρατικής Αριστεράς δέν έχει ούτε μία λέξη νά συνεισφέρει, ούτε μισό... έστω προβλήματισμό γιά τήν πολιτική κατάσταση, έστω μιά λέξη ανυπακοής, μιά λέξη αντίθεσης, μιά λέξη διαφωνίας, μιά λέξη συμπαράστασης στούς πληττομένους, μιά λέξη συμπαράστασης στούς χειμαζόμενους συνανθρώπους μας, μιά λέξη επιθετική, απειλητική κατά τών υπαιτίων καί αχρήστων πού διαχειρίστηκαν καί διαχειρίζονται επιληψιμα τίς τύχες τής κοινωνίας μας, μιά λέξη, άς είναι έστω καί μιά λέξη απελπισίας, πού όμως νά δίνει ελπίδα ή ακόμα καί νά ζητά συγγνώμη, μιά λέξη πού νά φανερώνει τήν αριστερή καταγωγή μας, τήν αριστερή προοπτική μας, τήν αριστερή μας κουλτούρα, τήν αριστερή μας αντίληψη γιά τήν κρίση, τήν αριστερή μας απάντηση στούς εγχώριους καί ευρωπαικούς λακέδες, τήν αριστερά τής ευθύνης εν τέλει!!!!!!!
Τι μάς ενδιαφέρει μόνον η κυβερνώσα αριστερά!
Λυπάμαι, αλλά εάν ολόκληρη Οργάνωση τής Πελοποννήσου αδυνατεί... νά ψελλίσει έστω, κάποια άποψη γιά τίς τρομακτικές καί οικονομικές εξελίξεις, πού θέτουν σέ αμφισβήτηση τήν ύπαρξη μιάς ολόκληρης χώρας, πού θέτουν σέ αμφισβήτηση τήν αυτονόητη υποχρέωσή της οι κοινωνοί της νά διαβιώσουν τουλάχιστον στοιχειωδώς στόν επερχόμενο χειμώνα, τότε η οργάνωση αυτή πρέπει νά παραιτηθεί πάραυτα καί νά δρομολογηθούν οι εξελίξεις αντικατάστασής της!΄΄
Μέ όλο τό σεβασμό σέ όλους,
Γιώργος Τσόγκας,
Ιδρυτικό στέλεχος τής Δημοκρατικής Αριστεράς, μέλος τής Κ.Ε. τής ΔΗΜΑΡ, μέλος τού Οργανωτικού Γραφείου καί υπεύθυνος Πελοποννήσου, μέλος τής Περιφερειακής Οργάνωσης Πελοποννήσου, πρώην υποφήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου καί υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας.