ΠΑΣΕΒΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Με συνευθύνη της ΕΣΕΕ...Κυβέρνηση & Μονοπώλια καταργούν την Κυριακάτικη αργία - Πρέπει να τους εμποδίσουμε!!

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ    
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ  ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
                                ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ!!
Η επιχειρούµενη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας είναι το πρωτοχρονιάτικο ∆ώρο της τρικοµµατικής κυβέρνησης στα µονοπώλια και τις µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις.
Έρχεται να συµπληρώσει την άγρια αύξηση της φορολογίας σε βάρος των εργαζόµενων και των αυτοαπασχολούµενων που οδηγεί στη φτώχεια την πλειοψηφία των λαϊκών στρωµάτων.

Η εφαρµογή της 7ηµερης βδοµάδας για τα εµπορικά καταστήµατα θα οδηγήσει:
1) Στην οικονοµική και φυσική εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων µικρών εµπόρων που αντικειµενικά δεν µπορούν να δουλεύουν 7 µέρες τη βδοµάδα επί 12 ώρες την
ηµέρα.
2) Στην βίαιη µεταφορά του τζίρου από τα µικρά µαγαζιά στα µεγάλα µε αποτέλεσµα τη σίγουρη χρεοκοπία των µικρών εµπόρων.
3) Στην αύξηση του κόστους λειτουργίας των µικροµάγαζων και το παραπέρα φόρτωµα µε χρέη και υποχρεώσεις τους ήδη επιβαρηµένους µικρέµπορους.
4) Ακόµα µεγαλύτερη ένταση της εκµετάλλευσης των εργαζόµενων στο εµπόριο που παραδίνονται στη διάθεση των µεγαλεµπόρων να τους απασχολούν απλήρωτους πέρα από το ωράριο εργασίας.
Είναι κοροϊδία και παραπλανητικός ελιγµός, ότι εξαιρούνται πολυκαταστήµατα, εµπορικές αλυσίδες κλπ.
Όλοι γνωρίζουµε ότι εφόσον έγινε η αρχή είναι δεδοµένη και η επέκταση του µέτρου σε όλους,όπως ακριβώς έγινε και µε τους ψευτοπεριορισµούς που υπήρχαν στην ίδρυση πολυκαταστηµάτων.

             Η κυβέρνηση νοµοθετεί την καταστροφή χιλιάδων µικρών εµπόρων.
Η πλειοψηφία της ΕΣΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ (διαβάστε εδώ) γιατί γνώριζε τα σχέδια και τα έκρυβε προκείµενου να εµφανιστούν µετά τις εκλογές της Συνοµοσπονδίας.
Τα κόµµατα που συµφωνούν και στηρίζουν την πολιτική της λεγόµενης απελευθέρωσης αγορών και επαγγελµάτων, υποκρίνονται ότι διαφωνούν για λόγους αντιπολίτευσης.

                   Οι µικροί αυτοαπασχολούµενοι έµποροι έναν δρόµο έχουµε.
Αγωνιστικό µέτωπο, συµµαχία και κοινοί αγώνες µαζί µε τους εργαζόµενους στο εµπόριο και τα σωµατεία τους, για την ανατροπή και της επιχειρούµενης κατάργησης της κυριακάτικης αργίας και συνολικά της πολιτικής που τα δίνει όλα στα µονοπώλια.

Η Π.Α.Σ.ΕΒΕ καλεί τις οµοσπονδίες και τα σωµατεία του κλάδου να πάρουν άµεσα πρωτοβουλίες µαζί µε τους εργαζόµενους για να εκφραστεί η κοινή απάντηση στην ενιαία επίθεση µονοπωλίων – κυβέρνησης.
                                       Με το κοινό µας, πλαίσιο διεκδικούµε:
• Όχι στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, νοµοθετική κατοχύρωσή της.
•Ωράριο εθνικό, υποχρεωτικό για όλους.
• Να καταργηθούν όλοι οι νόµοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο.
• Κατάργηση της µερικής απασχόλησης και του ωροµίσθιου, των συµβάσεων ορισµένου χρόνου και όλων των ελαστικών µορφών εργασίας και µετατροπής τους, σε 8ωρες συµβάσεις αορίστου χρόνου.
• Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους.
• Υπογραφή Συλλογικών Συµβάσεων µε βάση τις ανάγκες των εργαζοµένων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π.Α.Σ.ΕΒΕ