Η Μαριλένα Σούκουλη στο 1ο Συνεδριο ΕΝ.Π.Ε.

15 -02 - 2013 * 1ο Συνεδριο ΕΝ.Π.Ε. 
H Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητα ως Μοχλός Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες
«Θα είμαι μέσα στους χρόνους που θέλετε κύριε πρόεδρε γιατί σε πολλά με κάλυψε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ίσως τελικά να συνεχίζω από εκει που έμεινε δίδοντας τις προτάσεις του στο προεδρείο.
Θα ήθελα να μιλήσω για τη διασύνδεση της Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με την ανάκτηση της Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Μια διασύνδεση η οποία φαίνεται ότι χάθηκε στη προχειρότητα βιαστικών επιλογών της τότε Κυβέρνησης .
Όπως , σε αυτήν την προχειρότερα , χάθηκε και ο ρόλος του κάθε περιφερειακού συμβούλου, και ο ρόλος της μειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου , ακόμα και ο ρόλος του τοπικού αντιπεριφερειάρχη , όπως ακούσθηκε από συναδέλφεισες . Θεωρώ όμως ότι αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε σε μια ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την διόρθωση του Νόμου .

Η Αιρετές Περιφέρειες , για το κράτος και την κεντρική εξουσία , θα πρέπει να αποτελούν μια ευκαιρία .
Ευκαιρία να μετατραπούν οι απλές διοικητικές ενότητες σε αναπτυξιακούς Πυλώνες ενός Νέου Παραγωγικού Προτύπου για τη Χώρα έξω από κοντόφθαλμες λογικές αποκλειστικής εξυπηρέτησης δημοσιονομικών προβλημάτων.
Και δεν πρέπει , αγαπητοί Συνάδελφοι , να κατανοήσουν οι πάντες την ανάγκη αυτοτέλειας ; Οικονομικά , Θεσμικά και Αναπτυξιακά. Πώς ; Ανασυνδέοντας Παραγωγικούς Τομείς της Οικονομίας που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Κράτους με αντίστοιχα Περιφερειακά Θεσμοθετημένα Εργαλεία ακόμα και με συνεργασία φορέων του Ιδιωτικού Τομέα.

Η κάθε Περιφέρεια υπηρετώντας το δικό της Όραμα και κατά κύριο λόγο «σκεφτόμενη Τοπικά» μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα ώστε να επιτύχει την παραγωγή μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι θα λειτουργήσουμε και ως προστατευτικό δίκτυ των παραγωγών απέναντι στα καρτέλ .
Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας κρύβεται στη σωστή εκμετάλλευση των ιδιαίτερων παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε περιοχής. Και τις δυνατότητες των περιοχών μας τις ξέρουμε καλύτερα από την κεντρική εξουσία .

Όμως χρειαζόμαστε σύγχρονα εργαλεία για να υπηρετήσουμε αυτό το όραμα. Όπως :
τη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση Περιφερειακών Δομών Τουριστικής Ανάπτυξης
τη θεσμοθέτηση χρηματοδότηση Περιφερειακών Δομών Αγροτικής Ανάπτυξης
τη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση Περιφερειακών Δομών Έρευνας και Καινοτομίας
τη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση Δομών Κατάρτισης Ανθρώπινων Πόρων στους παραγωγικούς Τομείς

Και όλα αυτά μειώνοντας τον κρατισμό . Καταργώντας κρατικούς , παρακμιακούς οργανισμούς . Και ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία και την τεχνοκρατική αντίληψη .

Αλλά και εμείς μεταξύ μας θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υγιές ανταγωνισμό με μοναδικό στόχο την επίτευξη της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.


Αγαπητοί συνάδελφοι , η κρίση που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρη . Πρέπει να καταλάβουμε όλοι , ότι τα προβλήματα του Σήμερα δεν επιλύονται με αντιλήψεις του Χθες . Η ανάγκη της Δημιουργίας των Περιφερειών του Αύριο , των Ευρωπαϊκών Περιφερειών , όπως ακούστηκε, είναι μπροστά μας . Μένει να αποδείξουμε ότι δεν πρόκειται για συνενώσεις Νομαρχιών . Η πρόκληση είναι και αυτή , μπροστά μας .»

Ευχαριστώ πολύ