Δωρεάν Διανομή τυριού Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ σε απόρους της χώρας

Δωρεάν Διανομή τυριού Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ σε απόρους της χώρας


26 Σεπτεμβρίου 2012

Αποφασίστηκε η κατακύρωση του έργου της Δωρεάν Διανομής τυριού Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ στην εταιρία NUTRIA A.E. με συνεργαζόμενα τυροκομεία την Ε.Α.Σ. Ρεθύμνου και την Ε.Α.Σ. Μυλοποτάμου σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Η Συνολική ποσότητα καθαρού βάρους τυριού γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ προς διανομή: 550,000 τόνοι, συσκευασμένο σε πλαστικές συσκευασίες εν κενώ με καθαρό βάρος περίπου μισού (0,5) κιλού εκάστη και εντός χαρτοκιβωτίων των 15 κιλών περίπου. Οι Δαπάνες μεταφοράς του προϊόντος (τυριού γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ) από τις ψυγεία του τυροκομείου - σημεία φόρτωσης μέχρι τις αποθήκες των φορέων υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. : Σύνολο : 200.000,00 €.