"Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της τρόικας" το νέο φορολογικό. Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν

Σε κάθε περίπτωση το φορολογικό νομοσχέδιο φέρνει πρόσθετους φόρους για τους περισσότερους φορολογουμένους και ειδικά για τα μεσαία εισοδήματα. Μένει ωστόσο να αποσαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα που βρίσκονται ακόμη «ανοικτά» προς διαβούλευση τόσο με την τρόικα όσο και με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως έλεγαν αρμόδιοι παράγοντες.
Από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις και παρά τις βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής, θίγονται κυρίως οι φορολογούμενοι με παιδιά.Ειδικά η κατάργηση των φοροαπαλλαγών αυξάνει κατακόρυφα τις φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και «ψαλιδίζει» σημαντικά τα οφέλη από τη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος και του πολυτεκνικού επιδόματος των 500 ευρώ που θα χορηγείται στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν έκπτωση φόρου 10% των δαπανών του φορολογουμένου για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο εισοδήματος μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις κι αυτές μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.
Επίσης θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά 10% από τον φόρο οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.
Όμως η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών «ροκανίζει» τα οφέλη που προκύπτουν από τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων και ανεβάζει σημαντικά τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους που πληρώνουν ενοίκιο για κύρια κατοικία ή για κατοικία των παιδιών τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καταβάλλουν τόκους για την εξόφληση στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, πληρώνουν δίδακτρα σε φροντιστήρια ή ασφάλιστρα ζωής.
Για παράδειγμα
Φορολογούμενος με 1 παιδί και εισόδημα 18.000 ευρώ πληρώνει 2.500 ευρώ ετησίως για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, 700 ευρώ για φροντιστήρια και 800 ευρώ για ασφάλεια ζωής. Ο φόρος που αναλογεί για το 2012 με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα ανέρχεται σε 1.720 ευρώ. Όμως αφαιρούνται 10% από τον φόρο για κάθε μια από τις δαπάνες. Συνολικά ο φορολογούμ ενος έχει έκπτωση φόρου 400 ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική φορολογική επιβάρυνση να περιορίζεται στα 1.320 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί το 2013 στον ίδιο φορολογούμενο με την νέα κλίμακα διαμορφώνεται σε 1.830 ευρώ, ενώ αν αφαιρεθεί το επίδομα παιδιού των 320 ευρώ, τότε το ποσό της φορολογικής επιβάρυνσης περιορίζεται στα 1.510 ευρώ. Επειδή όμως από τα εισοδήματα του 2013 καταργούνται οι φοροαπαλλαγές ο φορολογούμενος δεν θα έχει έκπτωση φόρου 400 ευρώ και αντί να έχει όφελος θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 190 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2012.

Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών είναι ακόμη μεγαλύτερες για τις οικογένειες με παιδιά. Από τα παραδείγματα προκύπτει αύξηση των φόρων που φθάνει ακόμη και το 88,5% για τους φορολογούμενους με τρία παιδιά και μεσαία εισοδήματα.
                                                 Οικογενειακό επίδομα
Επίδομα 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί θα λαμβάνουν και οι οικογένειες με τρία και περισσότερα παιδιά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων έναντι 50 ευρώ που προβλέπει το νέο Μνημόνιο. Για το πρώτο και δεύτερο παιδί δεν αλλάζει το ύψος του επιδόματος (40 ευρώ για κάθε παιδί).

Ειδικότερα σύμφωνα με τη ρύθμιση που «πέρασε» την τελευταία στιγμή, τα επιδόματα που θα ισχύσουν το επόμενο έτος για οικογένειες με τρία παιδιά είναι τα ακόλουθα:
120 ευρώ το νμήνα ή 1.440 ευρώ το χρόνο, για εισοδήματα έως 11.000 ευρώ.
79,98 ευρώ το μήνα ή 959,76 ευρώ τον χρόνο, για εισοδήματα από 11.001 έως 22.000 ευρώ.
39,99 ευρώ τον μήνα ή 479,88 ευρώ τον χρόνο, για εισοδήματα από 22.001 έως 33.000 ευρώ.
Για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά το επίδομα ορίζεται ως εξής:
160 ευρώ τον μήνα ή 1.920 ευρώ τον χρόνο, για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.
106,64 ευρώ τον μήνα ή 1.279,68 ευρώ τον χρόνο, για εισοδήματα από 12.001 έως 24.000 ευρώ.
53,32 ευρώ τον μήνα ή 639,84 ευρώ τον χρόνο, για εισοδήματα από 24.001 έως 36.000 ευρώ.

Εξάλλου κάθε οικογένεια τρίτεκνη και πολύτεκνη θα λαμβάνει για κάθε παιδί από τον ΟΓΑ το θεσμοθετημένο από το 2002 πολυτεκνικό επίδομα, μειωμένο από 44 σε 41,66 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση το επίδομα θα μειωθεί, πλέον, από τα 528 στα 500 ευρώ για κάθε παιδί. Ενδεικτικά, από το 2013 η κάθε τρίτεκνη οικογένεια θα λαμβάνει «παλαιό» πολυτεκνικό επίδομα 1.500 ευρώ τον χρόνο και κάθε τετράτεκνη 2.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ σήμερα κάθε τρίτεκνη λαμβάνει 1.584 ευρώ τον χρόνο και κάθε τετράτεκνη 2.112 ευρώ τον χρόνο.

Οι νέες ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Το αυξημένο από 500 σε 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τις επιχειρήσεις το τέλος επιτηδεύματος αυξάνεται από 500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, ενώ για κάθε υποκατάστημα το τέλος διαμορφώνεται στα 600 ευρώ από 300 ευρώ.

Με το νέες ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου, τα καθαρά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 32%.

Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση θα έχουν οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και παρέχουν εξαρτημένη εργασία καθώς και οι νέοι επαγγελματίες. Ειδικότερα με τις βελτιώσεις που έγιναν την τελευταία στιγμή στο φορολογικό νομοσχέδιο:

[1] Εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος των 650 ευρώ και θα φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα των μισθωτών οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», εφόσον:

Παρέχουν υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.

Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» σε 1 έως 3 εργοδότες ενδέχεται να καταβάλουν το 2013 τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ για τη χρήση του 2012 και να απαλλαγούν πλήρως από τη χρήση του έτους 2013, δηλαδή από το οικονομικό έτος 2014. Σ' αυτούς που θα απαλλαγούν ενδέχεται να περιληφθούν και οι έχοντες «ανενεργά μπλοκάκια».

[2] Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τα πρώτα τρία χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα φορολογούνται με άλλη κλίμακα. Συγκεκριμένα στα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 13% για τα επόμενα 40.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 32%.

Παραδείγματα

1. Φορολογούμενος με ένα παιδί και με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ. Πληρώνει 2.500 ευρώ ετησίως για τόκους στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, 700 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήριο και 800 ευρώ για ασφάλεια ζωής.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2012
Φόρος κλίμακας: 1.720 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από τόκους: 250 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 70 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 80 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 1.320 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2013
Φόρος κλίμακας: 1.830 ευρώ.
Μείον επίδομα παιδιού: 320 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 1.510 ευρώ.

Πρόσθετος φόρος για το 2013: 190 ευρώ.

2. Φορολογούμενος με 2 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Πληρώνει 2.500 ευρώ για ενοίκιο κύριας κατοικίας, 1.000 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήριο και 800 για ασφάλεια ζωής.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2012
Φόρος κλίμακας: 3.270 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από ενοίκια: 100 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 100 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 80 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 2.990 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2013
Φόρος κλίμακας: 3.650 ευρώ.
Μείον οικογενειακό επίδομα: 320 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 3.330 ευρώ.

Πρόσθετος φόρος για το 2013: 340 ευρώ.

3. Φορολογούμενος με 3 παιδιά και με εισόδημα 25.000 ευρώ. Πληρώνει 3.000 ευρώ ετησίως για τόκους στεγαστικού δάνειου, 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε φροντιστήρια και 1.000 ευρώ για ασφάλεια ζωής.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2012
Φόρος κλίμακας: 2.970 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από τόκους: 300 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φροντιστήρια: 100 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από ασφάλιστρα: 100 ευρώ.
Μείον πολυτεκνικό επίδομα: 1.584 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2012: 886 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση για το 2013
Φόρος κλίμακας: 3.650 ευρώ.
Μείον επίδομα παιδιών: 1.980 ευρώ.
Έκπτωση φόρου από φοροαπαλλαγές: 0 ευρώ.

Φόρος για τα εισοδήματα του 2013: 1.670 ευρώ.

Πρόσθετος φόρος για το 2013: 784 ευρώ.
πηγη:imerisia.gr